Lasteaed POTSATAJA

Lugupeetud vanemad!

Alates 1. jaanuarist 2017 on vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus 21,50 eurot. See moodustab 5% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast.

word_1Vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes

iconka-pdf Vanema osa määr koolieelsetes lasteasutustes

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты