Uudised | Lasteaed POTSATAJA

Uudised

Kollektiivpuhkus

Lugupeetud lapsevanemad!

Teatame Teile, et meie lasteaia kollektiivpuhkus toimub sel aastal alates 1.juulist kuni 30.juulini. Kollektiivpuhkuse ajaks käivad lapsed traditsiooniliselt Narva Lasteaias Pingviin.
Lasteaed Potsataja on avatud lastele pärast puhkust alates 2.augustist 2021.
Kui te soovite viia oma lapse lasteaeda kohe 2.augustil, siis eelnevalt tuleb panna ta toitlustusele 30.juulil telefonil 3549158 kl 8.00-11.00.
Soovime kõigile eredat, päikesepaistelist, sündmusterohket suve ja unustamatut puhkust!

Administratsioon

Austatud lastevanemad

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

  • ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või

  • on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või

  • eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või

  • väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse (siin). Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

Näitus

Fotode näitus «Kuidas me toetame oma tervist kodus olles?»

Kallid lapsed ja vanemad, täname kõike osalemise eest!

Search
« из 4 »
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты