Kodukord | Lasteaed POTSATAJA

Kodukord

Kinnitatud lasteaia Potsataja hoolekogu koosolekul (13.12.2016 protokoll nr 2)
Kinnitatud Narva Lasteaia Potsataja direktori 14.12.2016.a käskkirjaga nr 1-6/44

Narva Lasteaia POTSATAJA kodukord

Narva Lasteaed POTSATAJA juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, oma lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse seadusandlusaktidest jt koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

ÜLDSÄTTED

1. Lasteaia kodukorraga määratakse koolieelses lasteasutuses Potsataja kehtivad sisekorraeeskirjad. Neid peavad täitma kõik lastevanemad ja lasteaiatöötajad. Lasteaia töötajate (õpetajate, teenindava personali) jaoks on kehtestatud ka töökorralduse reeglid.
2. Kodukorrast kinnipidamine tagab lasteaias töörahu ja eeldab koostööd laste, lastevanemate ja lasteaiatöötajate vahel.
3. Ettepanekuid lasteaia kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha lasteaia juhtkonnal, rühmade lastevanemate esindajatel ja õppenõukogul.
4. Kodukorra muudatused ja täiendused kinnitab hoolekogu.
5. Kooleelses Lasteasutuses Potsataja suheldakse lugupidavalt kõikide laste, lastevanemate, õpetajate ning teiste lasteaiatöötajatega. Järgitakse viisaka käitumise reegleid.
6. Võõrastel on ilma juhtkonna loata lasteaia ruumides ja territooriumil viibimine keelatud.

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

  • Lasteaed on avatud 7.00 — 18.00.
  • Vajadusel ja eelneval kokkuleppel lasteaia juhtkonnaga lasteaias töötab valverühm. Valverühma tööaeg on hommikuti kl 6.30-7.00 ja õhtuti kl 18.00-18.30.

1.1 Igal hommikul tuues last lasteaeda, tuleks arvestada, et lasteaia õpetaja saab vastutada lapse eest ainult siis, kui laps on talle üle antud;
1.2 Ei tohi lapsel lubada minna üksi lasteaeda ilma täiskasvanu järelvalveta. Lapse turvalisuse huvides lapsevanem peab isiklikult saatma last lasteaeda, kus ta annab lapse üle rühma õpetajale. Õpetaja vastutus lapse heaolu ja turvalisuse eest algab AINULT siis, kui õpetaja nägi last. Seega, palume lapsevanemaid lahkudes lasteasutust veenduda, et õpetaja märkas last ja võttis ta rühma vastu.
1.3 Hommikul, tuues last lasteaeda, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, saata laps rühma ning rääkida õpetajale lapse kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halb uni, terviseprobleemid jne). See aitab last paremini mõista;
1.4 Laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt. See tähendab:

  • kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt 5 minutit enne kl 8.30 (hommikusöögi algus);
  • kui laps ei söö hommikusööki, siis vähemalt kl 8.45 (päevaplaanis märgitud tegevuse algus on kl 9.00).
  • Kui lapsevanem soovib rääkida õpetajaga, siis seda tuleks teha enne tegevuse algust, st enne kl 9.00. Pärast kl 9.00 õpetajal pole võimalust pöörata tähelepanu hiljaks jäänud lapsevanemale/lapsele, kuna ta on hõivatud teiste lastega.
  • Kui lapsevanem ikkagi jäi hiljaks lasteaeda enne õppetegevuse algust, siis ta peab lapse ise riidesse panema, palmib juukseid ja saadab lapse riidehoiust rühma õpperuumi. Sel juhul ta ei püüa õpetaja ja laste tähelepanu õppeprotsessist kõrvale juhtida.

1.5 Lapsevanem teatab lasteaia tervishoiutöötajale, kui laps on haigestunud või ei tule mõnel muul põhjusel lasteaeda;
1.6 Lapsevanem teatab õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema, isa või pereliikmete.
1.7 Rühmaõpetaja ei anna last alaealisele isikule, ainult täiskasvanu võib viia last koju ära ja vastutada sel ajal tema ohutuse eest. Erijuhtudel rühma õpetaja võib anda last alaealisele isikukule eelnevalt esitatud lasteaia direktorile lapsevanema või lapse seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel (vt Lisa).
1.8 Rühmaõpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kel on alkoholi-, narko- vms. joobe silmanähtavad märgid;
1.9 Kui te tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakti ja lapsega lahkudes jätke rühmatöötajaga isiklikult hüvasti.
1.10 Kui lapsele ei ole järgi tuldud peale kella 18.00, siis õpetaja viib lapse valverühma. Kui lapsele järgi pole tuldud kellaks 18.30, siis valverühma õpetaja helistab lapse lastevanematele. Kui ta ei saanud võtta ühendust lapse kontaktisikutega, siis õpetaja kutsub politsei lasteaeda ja annab lapse üle politseinikutele, kes edaspidi otsivad lapse perekonna ja tegelevad selle perega.
1.11 Tutvuge pidevalt teadetega infotahvlil ja meie lasteaia koduleheküljel www.potsataja.edu.ee

1.12 Teatage meile kindlasti, kui laps haigestub nakkushaigusesse.
1.13 Õpetajad ei pea teatama lastevanematele oma isiklikku mobiiltelefoni. Vajadusel lapsevanem võib kätte saada põhiteadet lapse seisundist kui ta helistab lasteaia tervishoiutöötajale, õppealajuhatajale või direktorile telefonil, mis on avaldatud lasteaia koduleheküljel või rühma infotahvlil.

2. Lapse tervis
2.1 Lasteaeda võetakse vastu ainult terved ja puhtad lapsed.
2.2 Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. Seetõttu lasteaed ei võtta vastu haigeid lapsi.
2.3 Palun teavitage rühmaõpetajaid või tervishoiutöötajat kui Teie laps vajab eri tähelepanu (näit. tundlikud kõrvad, higistab palju) või põeb mõnda erihoolt nõudvat haigust (allergia, epilepsia, astma jne).
2.4 Lasteaeda lapsele ravimeid kaasa ei anta. Rühmaõpetaja ei anna lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb kindlasti informeerida rühmaõpetajat.
2.5 Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel esinevad järgmised haigustunnused: silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik, kõhulahtisus, oksendus, pedikuloos jne. Ka köha ja nohu on haigus, mis kurnab ja väsitab last ning levib edasi.
2.6 Tekkinud küsimuste korral on võimalus konsulteeruda lasteaia tervishoiutöötajaga.
2.7 Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
2.8 Pärast haigust laps tuleb lasteaeda täielikult tervena. Kui laps tuleb lasteaeda korduvalt haiguse tunnustega ja ta eemaldatakse rühmast, siis pärast seda lapsevanem peab esitama õpetajatele perearstilt tõendi lapse seisundi kohta. Lapse puudumisel mingil muul põhjusel palume lapsevanemal teha rühmaõpetajaga eelnev kokkuleppe.

3. Lapse riietus ja hügieen

3.1 Lapsele hea enesetunde tagamiseks palume laps tuua lasteaeda puhtana (pestud, juuksed korrastatud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud jne).
3.2 Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope ja saabaste lukud).
3.3 Et laps saaks õues aktiivselt toimetada, võiksid olla eraldi õueriided, mis võimaldaksid tal teha kõiki mänguks ja tegevuseks vajalikke liigutusi, vastavad ilmastikule, võivad mängu käigus määrduda ning taskus peavad olema salvrätid nina pühkimiseks.
3.4 Selleks et oleks võimalik tantsida ja vabalt liikuda lasteasutuse ruumides kannab laps mugavaid ja hästi jalas püsivaid vahetusjalatseid, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks isegi väiksem laps ise hakkama saada ja mis ei ole ohtlikud treppidel käimisel. Toa vahetusjalanõud peaksid olema sandaalid, mitte pehme tallaga või lahtise kannaga sussid või “plätud”.
3.5 Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
3.6 Jahedamal perioodil andke kaasa tagavara õuekindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna) ja vahetuspesu.Sõime- ja noorema ea laste kinnaste külge soovitav õmmelda kummipael.
3.7 Tagavarariided on hea hoida riidekotikeses, mille saab riputada nagisse.
3.8 Sõimelastele ja lastele, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi piisavas koguses vahetuspesu ja mähkmeid.
3.9 Palume hoolt kanda, et lapse kapis oleksid pabertaskurätikud ja kamm.
3.10 Sporditegevusteks vajab laps vahetusriideid (T-särk, lühikesed püksid, spordijalatsid valge tallaga. Neid on soovitav panna eraldi lapse nimelisse kotti). Muusikategevustes lastel peavad olema tantussussid (soovitavalt nende sisse kirjutada lapse nimi) ning lõunauinakuks pidžaamat või öösärki.
3.11 Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame kirjutada nendele lapse nime.

4. Söömine

4.1 Lasteaias lapsel saab süüa 3 korda päevas. Toidukorrad lapsevanem valib ise, muudatused toidukordades saab teha eelneval tööpäeval hiljemalt kl 11.30, teatades sellest rühmaõpetajale või tervishoiutöötajale. Kui lapsel on toiduallergia mingi toiduaine suhtes siis perearstilt saadud tervisetõendi alusel, mille esitab lasteaeda lapsevanem, on võimalik lapsel saada lasteaias toidu vahetamist.
4.2 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 11.30, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Mitte teatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise teisest päevast.
4.3 Vanemate poolt makstud toiduraha kasutatakse ka laste täiendavaks toitlustamiseks üritustel, tähtpäevadel ja toiduainete varumisel.
4.4 Päeva toidukordade maksumus kinnitatakse Narva Linnavalitsuse korraldusega.

5. Mänguasjad ja muud kodust toodud esemed

5.1 Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma mänguasju (mitte väga kalleid või kergesti purunevaid) kokkuleppel õpetajaga, kuid mitte aga pehmeid mänguasju mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke ning agressiivseid esemeid.
5.2 Õpetajad ei vastuta kodust toodud mänguasjade eest. See tähendab, et õpetaja ei ole kohustatud otsima mänguasja kaotsiminekul.
5.3 Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et «ma ei ole kade, luban ka teistel mängida minu mänguasjaga ning hoian seda hästi.
5.4 Kodust kaasa võetud mänguasi peab olema puhas, terve ning ohutu (ilma pisidetailideta).
5.5 Lasteaeda palume lapsele mitte kaasa anda mobiiltelefoni, tahvelarvutit ega «häälitsevaid» mänguasju.
5.6 Hea oleks kui mänguasjal on mingi tunnusmärk, mille järgi saaks kindlaks teha selle omaniku.
5.7 Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise või purunemise eest (ka. kiiver, jalgratas, kelk, tõukeratas).
5.8 Õpetajad ei vastuta ehete ja juveelitoodete kadumise või purunemise eest.
5.9 Laste ohutuse eesmärgil on keelatud sõita jalgrattaga, tõukerattaga, rula ja rullusikudega lasteaia maa-alal olekul ja jalutuskäigul.

6. Sünnipäevad ja teised peod lasteaias

6.1 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringi ja maiustuste kostitamisega. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega või teha väikesi kingitusi rühmakaaslastele, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. Kostitustena ei tohi kasutada torte ja kondiitritooteid kreemiga, gaseeritud magusaid karastusjooke ja kõiki teisi tooteid, mis võivad tekitada lastel toiduallergiat. On soovitav kostitada lapsi puuviljadega ja kommidega ilma eredate ning kahjuliketa värvaineta.
6.2 Erijuhtudel juhtkonna ja rühma töötajatega kokkuleppel on lubatud tähistada lapse sünnipäeva rühmas kutsudes külla Klouni või teist tegelast lõbusa peo läbiviimiseks, mis ei riku ei selle ega teiste rühmade päevaplaani.
6.3 Lastehommikutel ja teistes üritustes muusikasaalis lapsevanemad peavad olema ilma välisriieteta ja soovitavalt vahetusjalatsiga. Laste pidude ajal mobiiltelefonid peavad olema välja lülitatud või on režiimis „hääletu, ilma vibratsioonita“.

7. Lapsevanemale

7.1 Soovitame osaleda aktiivselt kogu lasteaia töös — tegevused, peod, ühised tööd ning lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused;
7.2 Lapsevanemad võivad anda soovitusi lasteaia töö paremaks organiseerimiseks (õppevahendid, toitlustamine jne) ning aidata kaasa laste kasvukeskkonna parandamisse.
7.3 Kevad- ja suveperioodil on soovitav tuua lasteaeda abivahendit, mis kaitseb last sääse- ja teiste putukate hammustuste eest;
7.4 Ärge kartke pöörduda lasteaia logopeedi, õpetajate, liikumisõpetaja, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
7.5 Probleemide, küsimuste ja arusaamatuste tekkimisel pöörduge rühmatöötajate poole.
7.6 Kui Te pole millegagi rahul, siis öelge seda avameelselt. Teid on valmis ära kuulama eelkõige rühma meeskond, hoolekogu esindaja, vajadusel ka direktor. Igale murele saab koos rahumeelselt leida lahenduse!
7.7 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile e-posti, kodulehe ja teadetetahvli kaudu.
7.8 Iga rühma stendil on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu tuntakse huvi.
7.9 Kõik isikud, kes ei ole Narva Lasteaia Potsataja töötajad, lapsevanemad ja meie asutuse lapsed, võõrad. Võõrastel keelatud olla lasteaias. Võõrad inimesed (fotograafid, klounid jt) võivad osutada teenust lastevanematele või lasteasutuse juhtkonnale ainult eelneval juhtkonna loal ja garantiikirja esitamisel lasteaia direktorile.

Lapsevanema kohustused

7.10 Elukoha ja telefoninumbri muutusest lapsevanem on kohustatud koheselt teatama lasteasutusele;
7.11 Lapsevanem peab hommikuti ja õhtuti lapse üle andma ja vastu võtma isiklikult;
7.12 Kui laps haigestub lasteasutuses, lapsevanem on kohustatud tulema lapsele järele direktori, tervishoiutöötaja või õpetaja esimesel teatamisel.
7.13 Õigeaegselt panna laps toitlustamisele ja õigel ajal teatada lapse toidult mahaarvestamisest. Panna toitlustamisele ja arvestada toidult maha tuleb eelneval tööpäeval hiljemalt kl.11.30.
7.14 Auto parkimisel jätma väravaesine vabaks lasteaia teenindava transpordi takistuseta sissesõiduks lasteaia maa-alale.
7.15 Lapse puudumisel või puhkusele jäämisel tuleb ise küsida maksekviitungit ja tasuma selle vastavalt kehtestatud korrale;
7.16 Õigeaegselt tasuda arve;
7.17 Täita lasteaias kehtestatud nõudmisi.
7.18 Looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
7.19 Kinni pidama lasteasutuse päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
7.20 Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema välja lülitatud või lülitatud hääletu režiimile. Telefoniga rääkimine peo ajal on keelatud.
7.21 Lasteaia välisustel on fonolukud. Sisenemiseks lasteaeda tuleb vajutada rühma nimega uksekella. Helistades öelda lapse nime ja perekonnanime, kellele järgi tullakse. Sisenedes tuleb pühkida jalad ning öelda kõigile TERE!
7.22 Lapsevanem seletab oma lapsele käitumisreegleid libedatel teedel õues ja jälgib oma lapse liikumise kiirust talveajal lasteaia maa-alal
7.23 Talveajal sisenedes lasteaia majja lapsevanem pühib jalatsid ise erivaibal ja jälgib, et tema laps ka pühiks jalad, et mitte libestuda lumel või vee peal pärast sulatud lund, mis jäi lasteasutuse ruumidesse peale eelmiseid külastajaid.
7.24 Lapsevanematel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kõndida välisjalatsites lasteaia koridorites ja korpustes, mis asuvad lapse rühmast kaugemal.
7.25 Õpetaja vastutus lapse tervise ja heaolu eest lõpeb hetkel, millal lapsevanem tuli lapsele järgi. Kui lapsevanem lähenes tema lapse juurde rühmas või lasteaia territooriumil, siis vastutus lapse edaspidise seisundi eest on lapsevanemal kanda.
7.26 Soovitav, et lapsevanemad koos lastega läheksid lasteaiast õhtul KOHE ära , et õpetaja ei kalduks kõrvale jutuvestlustele lastevanematega ning võiks tõhusamalt hoida lapsi, kellele järgi lapsevanemad pole veel tulnud.
7.27 Vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud sulgema enda järel väravad, et tagada laste turvalisust.
7.28 Lapsevanem on kohustatud teatama rühmaõpetajaid kui laps sai vigastuse (kraapsu, krammi, haava, sinika) kodus.

Lasteaia juhtkonnal on õigus lapsi lasteaiast välja suunata kui:

7.29 Lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates seda tasunud (alus: Narva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 14.06.2006);
7.30 Lapsevanem ei täida ja rikub lasteasutuses kehtestatud Narva Lasteaia Potsataja kodukorra nõudmisi.

8. Lasteaia tasu
8.1. Maksekviitungid saavad lapsevanemad rühmaõpetajatelt;**
8.2. Osalustasu ja toiduraha makstakse eelmise kuu eest;*
8.3 Osalustasu kehtestab Narva Linnavolikogu. Osalustasu määr on seotud miinimumpalgaga – Narva linnas see moodustab eelmise kalendriaasta miinimumpalgast 5%. Lapsevanemal ei ole võimalust saada aastas osalustasust vabastust, see makstakse kogu aasta jooksul;
8.4 Toidupäeva maksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu vastavalt vajadusele;
8.5 Arved tuleb tasuda iga kuu 19. kuupäevaks vastavalt arvele;
8.6 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 11.30, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Mitteteatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise teisest päevast.

9. Koostöö
9.1 Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru;
9.2 Kõik lasteaia töötajad töötavad Teie lapse ja Teie heaks;
9.3 Muudatuste ja ettepanekute tekkimisel, palun pöörduge õpetaja või direktori poole;
9.4 Olete alati oodatud osalema lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.

 

Meeldivat koostööd soovides!
Narva Lasteaed Potsataja

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты