Lasteaiast | Lasteaed POTSATAJA

Lasteaiast

Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: lasteaia maa-ala asub sõiduteedest ja maanteest kaugel, lasteaia lähedal asub staadion, lasteasutuse territooriumil on palju rohelust ning õuealal oli 2006.aastal välja vahetatud kõik vanad mänguelemendid ja heakorrastatud territoorium. Lasteaia lähedal asub Narva Soldino  Gümnaasium,  mis loob hea võimaluse koostööks kooliga.

Lasteaias on iga rühm ja kabinetid varustatud arvuti ja internetühendusega. On olemas kaasaegsed infotehnoloogiaseadmed: digitaalne projektor, mitu kiletamis- ja paljundusmasina, 2 SMART-tahvlit ja interaktiivne süsteem.

Lasteaias on 51 töötajat, kellest on   26  pedagoogilist   personali   ja   25 abipersonali.

AsukohtTallinna mnt 50, 21005 Narva
Õiguslik seisund ja liikmunitsipaallasteaed
Õppe- ja kasvatuskorralduse alusNarva Lasteaia Potsataja õppekava
Rühmade arv10 rühma
Õppe- ja kasvatustegevuse keeleesti /vene keel
Lahtioleku aeg:6.30 -18.30
Koolituslubanr 2969HTM,
on välja antud 04.02.2008 HTM ministri käskkirja nr 124 alusel
Kodulehekülg
E-postlasteaedpotsataja@hotmail.com

Meie moto: Õpetame mängides, mängime õppides ja teeme seda mõnuga!

Visioon

Meie lasteaed 2017.aastaks on kaasaegne, lapsesõbralik, mitmekultuuriline arenev ning majanduslikult kindlustatud  haridusasutus, kus  kasvavad positiivse tervisekäitumisega lapsed, kes väärtustavad inimesi  ning  oskavad toime tulla erinevates olukordades  olevikus, on valmis muutusteks tulevikus. Lasteaed Potsataja on tunnustatud ja kvaliteetne lasteasutus, kus on loodud tingimused laste, lastevanemate ja lasteaia töötajate arenemiseks ja enesetäiendamiseks.

Missioon

Lasteaed on lasteasutus, kus  areneb loovus ning õpetus vastab lapse igakülgsele arengule.

Lasteaed toetab üldinimlike omaduste arengut turvalise, hubase ja mitmekultuurilise keskkonna kaudu.

Põhiväärtused

— professionaalsus
— oma lasteaia maine
— turvalisus
— sõbralikkus
A  — areng
— terviseedendus
— avatus
J  — innovatsiooni julgus  ja loomingulisus
A – austus

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты