Вакантные рабочие места | Lasteaed POTSATAJA

Вакантные рабочие места

Narva Lasteaed Potsataja kuulutab välja konkursi osalise keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (koormus 1.0)
Nõudmised kandidaadile:
• vastavus HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele,
• pedagoogiline kõrgharidus (omandatud või omandamisel),
• soovitav eelkoolipedagoogika alased teadmised ja oskused,
• eesti keel emakeelena või C1 keeletase;
• arvuti kasutamise oskus;

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga); isikut tõendava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele (eesti keeles); eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

Dokumentide vastuvõtt kuni 26.juunini 2020 kl 11.00 aadressil Tallinna mnt 50, Narva või e-posti aadressil lasteaedpotsataja@hotmail.com (märgusõnaga «keelekümblusõpetaja konkurss“).

Lisateave telefonil 3549969, 3570007

Tööleasumise aeg: september 2020

Narva Lasteaed Potsataja kuulutab välja konkursi abiõpetaja keelekümblusrühma (töökeeleks eesti keel) ametikoha täitmiseks (täistöökoormus või kokkuleppel)

Nõudmised kandidaadile:
• pedagoogiline kõrgharidus (omandatud või omandamisel),
• soovitav eelkoolipedagoogika alased teadmised ja oskused,
väga hea eesti keele oskus B2 või C1 tasemel,
• arvuti kasutamise oskus.

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid: CV, avaldus, haridust ja eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad, passi koopia.

Dokumentide vastuvõtt kuni 26.juunini 2020 kl 11.00 aadressil Tallinna mnt 50, Narva või e-posti aadressil lasteaedpotsataja@hotmail.com (märgusõnaga «abiõpetaja konkurss“).

Lisateave telefonil 3549969, 3570007.

Tööleasumise aeg: september 2020
Töö sobib tudengitele väga hea eesti keele oskusega.

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты