Info lastevanematele! | Lasteaed POTSATAJA

Info lastevanematele!

Austatud lastevanemad!

Teatame Teid, et lasteaia töötajad, juhtkond, hoolekogu jt ei tohi vastu võtta otsuseid, mis puudutavad lasteaia vajaduste katteks vanematelt rahavahendite kogumist. Lasteaed Potsataja (ei juhtkond, töötajad, hoolekogu jt) ei kogu vanematelt raha ei liivalaudade, valgustahvelarvutite ega muude õppe-, mängu- vms vahendite soetamiseks. Otsus raha annetamisest, kogumisest, ostude tegemisest on iga vanema isiklik otsus, mida ta võib vastu võtta olenemata lasteaia hoolekogu protokollitud otsustest, teiste vanemate arvamustest, õpetajate seisukohtadest, lasteaia tegelikest vajadustest jms. Kogu arvlemine lasteaia ja vanemate vahel toimub ainult vanemale esitatavate arvete alusel.

Narva Lasteaed Potsataja

Administratsioon

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты