Konkurss | Lasteaed POTSATAJA

Konkurss

Narva Lasteaed Potsataja  kuulutab välja konkursi sõimerühma õpetaja ametikoha
täitmiseks (töökoormus 1.0).

Nõudmised kandidaadile:
1. Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
2. Eesti keele oskus: B2 tase.
3. Eelkoolipedagoogika teadmised ja oskused.
4. Soovitav eelnev töökogemus lasteaias või haridusasutuses.

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
CV, motivatsioonikiri, isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti
keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava
dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

Dokumentide vastuvõtt kuni 27.12.2022 aadressil: Tallinna mnt  50, Narva, 21005 või e-posti
teel aadressil:  narva.lasteaedpotsataja@gmail.com (märksõnaga ″Konkurss õpetaja″).

Lisateave:
tel 3549969 või tel 3570007.
Tööleasumise aeg: 09.01. 2022. a.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты