eTwinningu projekt «Art Bridge with Lovely Friends» | Lasteaed POTSATAJA

eTwinningu projekt «Art Bridge with Lovely Friends»

In our project is 46 members from 7 countries.
We will design new artistic works and transfer them to digital media in order to strengthen the newly established friendships in our world, which is a big country where borders no longer exist, and to enable them to leave a better work for tomorrow. The works can be artists we know as well as works belonging to important people belonging to cultures. Sometimes we will make a mask, sometimes we will write a little story. Our little ones will paint it, our elders will write it down. From time to time we will hear the rhythm of the music and keep up. Sometimes we will keep the rhythm of our emotions accompanied by music, and sometimes our paints will make our new works speak.
Meie projektis on 46 liiget 7 riigist.
Kavandame uusi kunstiteoseid ja viime need üle digitaalsesse meediasse, et tugevdada äsja loodud sõprussuhteid meie maailmas, mis on suur riik, kus piire enam ei eksisteeri, ning võimaldada neil jätta parem töö homseks. Teosed võivad olla nii meile tuttavad kunstnikud kui ka kultuuridesse kuuluvatele olulistele inimestele kuuluvad teosed. Mõnikord teeme maski, mõnikord kirjutame väikese loo. Meie väikesed maalivad selle, meie vanemad kirjutavad selle üles. Aeg-ajalt kuuleme muusika rütmi ja liigume edasi. Mõnikord hoiame oma emotsioonide rütmi muusika saatel ja mõnikord panevad meie värvid meie uued teosed rääkima.
IMG_1541
« из 7 »
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты