Lapsed raamatute maailmas | Lasteaed POTSATAJA

Lapsed raamatute maailmas

Kiisude rühma projekt. Proekti raames lapsed õppisid oma vestlus- ja kuulamisoskuste arendama, samuti loovust ja fantaasiat. Lastel arenes eneseväljendus — ning kehtestamisoskus, paranes suhtlus- ja käitumisoskus, kujunes oskus teha iseseisvalt valikuid.

Projekti eesmärk on toetada laste lugemishuvi ja väärtustada lastekirjandust.

Projekti ülesanded:

  • laiendada laste arusaamist raamatutest;
  • kujundada hoolivat suhtumist raamatutesse;
  • arendada laste mõtlemisoskust;
  • laiendada ja aktiveerida laste sõnavara;
  • kaasata lapsevanemaid ühistegevusse.

Aastaprojekt Lapsed raamatute maailmas 2023-2024 Kiisude rühm

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты