Ajalugu | Lasteaed POTSATAJA

Ajalugu

Lasteaed tegutseb alates 1974.aastast.

  • Juuli 1974.a. – Tehase Baltiets Lasteaed-sõim nr 4
  • jaanuar 1992.a. — ümbernimetatud Lasteaed-sõim nr 10
  • 1993.a. — ümbernimetatud Narva 10.Lastepäevakoduks
  • jaanuar 2004.a. — ümbernimetatud Narva Koolieelseks Lasteasutuseks Potsataja
  • veebruar 2011.a. – ümbernimetatud Narva Lasteaiaks Potsataja

Erinevatel aegadel Narva Lasteaeda Potsataja juhendasid 3 juhatajat:

  1. Veera Bolotova – alates 15.septembrist 1974.aastast kuni 2001.aastani;
  2. Irina Aru – alates 2001.aastast kuni 2010.aastani;
  3. Irina Lanbert – alates 1.märtsist 2010 aastast kuni 2021.aastani
  4. Svetlana Astahhova — tegutsev direktor, alates 27.augustist 2021 aastast

Lasteaia hoone on ehitatud 1974. aastal tolleaegse tüüpprojekti järgi 12-rühmalisena. Käesoleval ajal töötab majas 10 rühma. Ühe rühma ruumidest sai metoodiline kabinet, liikumisõpetaja kabinet ja spordisaal. 2014./2015.õppeaastal üks rühm oli suletud laste nappuse pärast. 2018.-2019.õppeaastal on meil jälle 11 rühma: 4 sõimerühma, 7 aiarühma, mis töötavad osalise keelekümbluse programmi alusel.

Narva Lasteaed Potsataja on üks esimesi eesti lasteaedu vene õppekeelega, mis  hakkas töötama keelekümblusprogrammi järgi. Alates 2001. aasta sügisest alustas üks rühm tööd osalise ja alates 2003.aasta sügisest üks rühm täieliku keelekümbluse programmi järgi. Keelekümbluse   eesmärgiks   on   toimiv   mitmekeelsus,   mis   on   väga oluline mitmekultuurilises ühiskonnas.

2011. aastal liitus lasteasutus LAK-õppe võrgustikuga.

2012. aastal liitus lasteaed TEL-võrgustikuga (Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik). Terviseedendamise missiooniks on tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

2012. aastal taotles lasteaed liitumist projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed”.

Alates 2014.aastast meie lasteaed on aktiivne koostööpartner eTwinningu võrgus.

Alates 2015.aastast oleme akrediteeritud vabatahtliku vastuvõttev organisatsioon koostöös Sihtasutusega Archimedes Erasmus+: Euroopa Noored.

Alates 2019.aastast kasutame Kneippi metoodikat. Metoodika eesmärgiks on õpetada lastele tervisliku eluviisi oskusi läbi S. Kneippi filosoofia, mis sisaldab endas veeprotseduure, ravimtaimi, liikumist, tervislikku toitumist ja hingelist tasakaalu.

2022.aastal liitus lasteaed Eesti Koolitoidu Liiduga. Lõpetatud 2023.a.

Ettevõtlik kool/lasteaed on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis toob lasteaeda rohkem iseseisvat ja ettevõtliku hoiakut, arendab lastes otsustamishimu. Oluline on laste huvi ja loova mõtlemise toetamine ning õppimise seostamine igapäevaeluga. Lasteaed ühines võrgustikuga 2022.aastal.

Alates 1.oktoobrist 2022a. töötab lasteaed ELIIS keskkonnas.

Alates 1.juulist 2023a. on lasteaed ühendatud Tareke lasteaiaga ühise nime all — Narva Lasteaed Potsataja.

Alates 1.juulist 2023a. lasteaias on 2 pilootrühma.

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты