admin | Lasteaed POTSATAJA

Архив автора

Kutsume kõiki soovijaid

eTwinningu projekt «Taste healthy life»

Oma projektiga soovisime tõsta teadlikkust laste tervislikust toitumisest tänapäeva toidukultuuri vastu ning kasvatada terviseteadlikkust põlvkonda. Uurisime laste toiteväärtust, et nad mõistaksid tervislike toitude kohta meie elus. Tegime tegevusi toote sisu lugemiseks. Eelkõige korraldasime taldrikukujunduse tegevuse, et valmistada lastele mittemeeldivaid köögivilju ja puuvilju, et nad saaksid neid nautida. Koostasime alternatiivsed menüüd, mida saab koolielus valmistoidu asemel vahepalaks valida.

Search
« из 2 »

eTwinnigu projekt «Fun steps to healthy life»

Vebiseminar «Kneipp methodology» meie kolleegidega Türgist. Kneippi meetod põhineb viiel tingimusel: vesi, liikumine, toitumine, ravimtaimed, tasakaalustatud elustiil.

Kollektiivpuhkus

Austatud vanemad!

2023. aastal on meie lasteaed kollektiivpuhkusel 01.06.2023 -30.06.2023. Lasteaia avamine on kavandatud 3. juulile. Sel suvel plaanime jätta ühe valverühma, mis töötab meie puhkuse ajal Tareke lasteaias. Kohtade arv valverühmas on piiratud — soovijatele võimaldatakse 20 kohta lastele vanuses 3-7 eluaastat. Laps saab koha valverühmas vanemate avalduse järgi. Avaldus on lisatud, on vaja märkida kuupäevad, millal laps vajab kohta valverühmas, samuti periood, millal laps puhkab (see on oluline rühmade moodustamisel ja õpetajate suvepuhkuse planeerimisel).

Avalduste vastuvõtt algab 1. veebruaril, avalduse saab esitada läbi õpetaja, või saata digiallkirjaga lasteaia e-mailile narva.lasteaedpotsataja@gmail.com.

Suvepuhkuse planeerimisel palume arvestada lasteaia kollektiivpuhkuse kuupäevadega ning võimalusel veeta see aeg koos lapsega. Tänan teid väga mõistva suhtumise eest!

Lasteaia administratsioon.

Tähtis! Austatud lastevanemad!

Austatud lastevanemad!

Teavitame, et 30.06.2023 Narva Lasteaed Tareke ja Narva Lasteaed Potsataja korraldatakse ümber Narva Linnavolikogu 27.10.2022. a otsuse nr 62 „Narva Lasteaia Tareke liitmine Narva Lasteaiaga Potsataja“ alusel. Ümberkorraldamise käigus Narva Lasteaed Tareke liidetakse Narva Lasteaiaga Potsataja ja lasteaed Tareke lõpetab tegevuse. Lasteaed Potsataja jätkab tegevust esialgu kahes hoones ja rühmad Tarekese hoones jätkavad tööd kuni selleks on vajadus.

Küsimuste korral pöörduge palun lasteaia direktori Svetlana Astahhova poole: tel. 357 0007, e-post: narva.lasteaedpotsataja@gmail.com.

Palume panna oma rühmas dokumendis allkiri, mis kinnitab, et olete selle teabe kohta informeeritud.

Konkurss

Narva Lasteaed Potsataja  kuulutab välja konkursi sõimerühma õpetaja ametikoha
täitmiseks (töökoormus 1.0).

Nõudmised kandidaadile:
1. Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
2. Eesti keele oskus: B2 tase.
3. Eelkoolipedagoogika teadmised ja oskused.
4. Soovitav eelnev töökogemus lasteaias või haridusasutuses.

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
CV, motivatsioonikiri, isikut tõendava dokumendi koopia, avaldus direktori nimele (eesti
keeles), eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia, haridust ja teaduskraadi kinnitava
dokumendi koopia, konkursist osavõtja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

Dokumentide vastuvõtt kuni 27.12.2022 aadressil: Tallinna mnt  50, Narva, 21005 või e-posti
teel aadressil:  narva.lasteaedpotsataja@gmail.com (märksõnaga ″Konkurss õpetaja″).

Lisateave:
tel 3549969 või tel 3570007.
Tööleasumise aeg: 09.01. 2022. a.

Konkurss

Narva Lasteaed Potsataja kuulutab välja konkursi keelekümblusrühma õpetaja (töökeeleks eesti keel) ajutise ametikoha täitmiseks (töökoormus 1.0).

Nõudmised kandidaadile:
1. vastavus HTMi poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
2. eesti keel emakeelena või Ckeeletase;
3. eelkoolipedagoogika teadmised ja oskused;
4. soovitav eelnev töökogemus lasteaias või haridusasutuses.

Kandidaadil on vaja esitada järgmised dokumendid:
CV (elulookirjeldus),  motivatsioonikiri,  isikut tõendava dokumendi ärakiri, kirjalik avaldus direktori nimele (eesti keeles), eesti keele oskust tõendavate dokumentide koopiad, haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia, koolituste läbimise tunnistuste koopiad.

Dokumentide vastuvõtt kuni 09.03.2022 aadressil: Tallinna mnt  50, Narva, 21005 või e-posti teel aadressil:  narva.lasteaedpotsataja@gmail.com (märksõnaga “Konkurss»).

Lisateave:
tel 3549969 või tel 3570007.

Tööle asumise aeg: poolte kokkuleppel.

Suurepärane tööpakkumine väga hea eesti keele oskusega tudengitele.

Kutsume

Keskkonnakampaaniad lasteaias

Päästjad meie

Täna, 10.10.2022 toimus meie lasteaias «Potsataja» rühmade «Mesimummud» ja «Oravakesed» laste kohtumine Päästeametiga. Lapsed vaatasid huviga päästjate varustust, päästeauto seadet, esitasid palju küsimusi, kuulasid päästjate jutte nende töö iseärasustest.

Search
« из 3 »
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты