Uudised | Lasteaed POTSATAJA

Uudised

Meie uued sõbrad

Kolmapäeval, 20.oktoobril meie lapsed kohtusid Sillamäe lastega Zoom keskonnas. See oli uus kogemus meie laste jaoks. Meie esinesime kaamera ees, aga otse eetris polnud. Lapsed laulsid, mängisid ringmängu koos väike sõbraga +Potsataja. Meie uued sõbrad Sillamäe laulsid laulu eesti keeles kaunisest sügisest. Aitäh kõigile!

Search

 

Õppeevakuatsioon

23. septembril meie lasteaias oli õppeevakuatsioon laste ja täiskasvanute jaoks. Päästjad kontrollisid hoonet ja kiitsid kõiki kiire ning selge tegutsemise eest. Meie töötajad lõpetasid edukalt evakueerimispraktikat!

Ebataavaline reede

Täna, 10.septembril, saabus Potsataja lasteaeda värvikas ja muusikaline rong, millega kõik meie lapsed said sõita ja nautida sügispäikest. Laste rõõm ei tundnud piire ja täiskasvanutel oli meeldiv taas lapsepõlve sukelduda. Aitäh Eduard Pirkile lastele esitatud muljete ja hea tuju eest!

Näitus «Mihklipäeva annid»

Info lastevanematele!

Austatud lastevanemad!

Teatame Teid, et lasteaia töötajad, juhtkond, hoolekogu jt ei tohi vastu võtta otsuseid, mis puudutavad lasteaia vajaduste katteks vanematelt rahavahendite kogumist. Lasteaed Potsataja (ei juhtkond, töötajad, hoolekogu jt) ei kogu vanematelt raha ei liivalaudade, valgustahvelarvutite ega muude õppe-, mängu- vms vahendite soetamiseks. Otsus raha annetamisest, kogumisest, ostude tegemisest on iga vanema isiklik otsus, mida ta võib vastu võtta olenemata lasteaia hoolekogu protokollitud otsustest, teiste vanemate arvamustest, õpetajate seisukohtadest, lasteaia tegelikest vajadustest jms. Kogu arvlemine lasteaia ja vanemate vahel toimub ainult vanemale esitatavate arvete alusel.

Narva Lasteaed Potsataja

Administratsioon

Kollektiivpuhkus

Lugupeetud lapsevanemad!

Teatame Teile, et meie lasteaia kollektiivpuhkus toimub sel aastal alates 1.juulist kuni 30.juulini. Kollektiivpuhkuse ajaks käivad lapsed traditsiooniliselt Narva Lasteaias Pingviin.
Lasteaed Potsataja on avatud lastele pärast puhkust alates 2.augustist 2021.
Kui te soovite viia oma lapse lasteaeda kohe 2.augustil, siis eelnevalt tuleb panna ta toitlustusele 30.juulil telefonil 3549158 kl 8.00-11.00.
Soovime kõigile eredat, päikesepaistelist, sündmusterohket suve ja unustamatut puhkust!

Administratsioon

Austatud lastevanemad

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

  • ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või

  • on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või

  • eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või

  • väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse (siin). Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

Näitus

Fotode näitus «Kuidas me toetame oma tervist kodus olles?»

Kallid lapsed ja vanemad, täname kõike osalemise eest!

Search
« из 4 »
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты