Uudised | Lasteaed POTSATAJA

Uudised

Meie saavutus

Lapsed raamatute maailmas

Kiisude rühma projekt. Proekti raames lapsed õppisid oma vestlus- ja kuulamisoskuste arendama, samuti loovust ja fantaasiat. Lastel arenes eneseväljendus — ning kehtestamisoskus, paranes suhtlus- ja käitumisoskus, kujunes oskus teha iseseisvalt valikuid.

Projekti eesmärk on toetada laste lugemishuvi ja väärtustada lastekirjandust.

Projekti ülesanded:

  • laiendada laste arusaamist raamatutest;
  • kujundada hoolivat suhtumist raamatutesse;
  • arendada laste mõtlemisoskust;
  • laiendada ja aktiveerida laste sõnavara;
  • kaasata lapsevanemaid ühistegevusse.

Aastaprojekt Lapsed raamatute maailmas 2023-2024 Kiisude rühm

Heakorrastuspäev, 16.05.2024

Narva Lasteaed Potsatajas on hea tava — igal kevadel teeme oma laste ja vanematega ühise heakorrastuspäeva. Kõik koos, sõbralikult ja rõõmsameelselt, aitame oma kojameestel teha kõik vajalikud tööd meie territooriumil. Suur aitäh kõigile, kes koristustalgutel osalesid!

441604633 8235520906476395 1161777647119270166 n
« из 12 »

Külalised Tartust

Täna, 17.05.2024, Narva Lasteaed Potsatajas olid kallid külalised — Tartu lasteaedade pedagoogid. See oli kogemuste vahetuse tore päev! 👍💞

441487172_8221253294569823_2378811606981375533_n
« из 7 »

Heakorrastus

Laat

eTwinningu projekt «Art Bridge with Lovely Friends»

In our project is 46 members from 7 countries.
We will design new artistic works and transfer them to digital media in order to strengthen the newly established friendships in our world, which is a big country where borders no longer exist, and to enable them to leave a better work for tomorrow. The works can be artists we know as well as works belonging to important people belonging to cultures. Sometimes we will make a mask, sometimes we will write a little story. Our little ones will paint it, our elders will write it down. From time to time we will hear the rhythm of the music and keep up. Sometimes we will keep the rhythm of our emotions accompanied by music, and sometimes our paints will make our new works speak.
Meie projektis on 46 liiget 7 riigist.
Kavandame uusi kunstiteoseid ja viime need üle digitaalsesse meediasse, et tugevdada äsja loodud sõprussuhteid meie maailmas, mis on suur riik, kus piire enam ei eksisteeri, ning võimaldada neil jätta parem töö homseks. Teosed võivad olla nii meile tuttavad kunstnikud kui ka kultuuridesse kuuluvatele olulistele inimestele kuuluvad teosed. Mõnikord teeme maski, mõnikord kirjutame väikese loo. Meie väikesed maalivad selle, meie vanemad kirjutavad selle üles. Aeg-ajalt kuuleme muusika rütmi ja liigume edasi. Mõnikord hoiame oma emotsioonide rütmi muusika saatel ja mõnikord panevad meie värvid meie uued teosed rääkima.
IMG_1541
« из 7 »

eTwinningu projekt «Let’s Code for Erasmus Days»

Our students love to use modern digital tools. They participated in various training events within the framework of the project «Let’s Code for Erasmus Days.» It was very interesting. As a result, the group received a certificate for Exellence in Coding skills.

 

Meie õpilased armastavad kasutada kaasaegseid digivahendeid. Nad osalesid erinevatel koolitusüritustel projekti „Erasmus Daysi koodeks” raames. See oli väga huvitav. Selle tulemusena sai grupp sertifikaadi kodeerimisoskuste «Exellence in Coding skills».

Lets-code-for-erasmusdays-1024x1009
Author: Ione-PC
« из 4 »

eTwinnigu projekt «Inventors of Nature»

Introductory video of our international project «Inventors of Nature» eTwinning. Thanks to teacher Sevgi Sema for the collaboration. Children from the Frog group of the Narva kindergarten have been participating in this project since December 2023. Very interesting, educational and inventive.

Meie rahvusvahelise projekti «Looduse leiutajad» eTwinning tutvustav video. Aitäh õpetaja Sevgi Semale koostöö eest. Narva lasteaia Konna rühma lapsed osalevad selles projektis alates 2023. aasta detsembrist. Väga huvitav, hariv ja leidlik.

Wordart working process
« из 7 »

Palju õnne, kallis Eestimaa!

 

Mesimummude lapsed võtsid täna osa Eesti Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikust kontserdist, mis toimus Narva Laste Loomemajas. Palju õnne, kallis Eestimaa!

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты