Eesti keele õpe | Lasteaed POTSATAJA

Eesti keele õpe

Meie lasteaia eesti keele õpe toimub keelekümblusprogrammi järgi ja läbi muusika.

Keelekümblusprogramm

Narva Lasteaed Potsataja on üks esimesi eesti lasteaedu vene õppekeelega, mis hakkas töötama keelekümblusprogrammi järgi. Alates 2002. aasta sügisest alustas üks rühm tööd osalise ja alates 2003.aasta sügisest üks rühm täieliku keelekümbluse programmi järgi ja pilootprojekti kaudu. Keelekümbluse eesmärgiks on toimiv mitmekeelsus, mis on väga oluline mitmekultuurilises ühiskonnas.

Õppeaastal on meie lasteaias 7 osaliskeelekümblusrühma, kus juba 3-aastased vene keelt emakeelena kõnelevad lapsed hakkavad kümblema ja aktiivselt õppima eesti keelt.

Meie 7  osalise keelekümbluse rühma:

 • Rühm „Konnakesed“
 • Rühm „Mesimummud“
 • Rühm „Delfiinid“
 • Rühm „Päikene“
 • Rühm „Kiisud“
 • Rühm „Siilid“
 • Rühm «Tibukesed»

Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus.

Idee ja visioon

 • Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti
 • Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma rahvusliku identiteedi

Keelekümblusprogrammi eesmärk on, et lapsed:

 • jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes;
 • saavad eesti keelest aru ning räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid nii eesti kui ka vene keeles;
 • valdavad vene keelt eakohasel tasemel;
 • säilitavad oma rahvusliku identiteedi ning suhtuvad lugupidamisega teistesse kultuuridesse.
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты