Lasteaiast väljaarvamine | Lasteaed POTSATAJA

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale avalduse. Avalduse esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lasteasutuse juhataja võib käskkirja alusel lapse lasteasutusest välja arvata ilma vanema avalduseta alljärgnevatel juhtudel:

  • lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja lasteasutuse muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa;
  • laps läheb kooli;
  • kui lasteasutusse on järjekord, aga selle lasteasutuse laps on puudunud lasteasutusest perekondlike põhjusteta ja meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui neli kuud järjest

 

Lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise vorm

Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты