Lasteaeda vastuvõtt | Lasteaed POTSATAJA

Lasteaeda vastuvõtt

Narva Linnavalitsuse 14.06.2006.a. määruse nr 742  ja 01.11.2006 määruse nr 1374 alusel lapse koolieelse lasteasutusse vastuvõtuks esitab lapsevanem:

  • lasteasutuse juhatajale Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohase avalduse;
  • lapse sünnitunnistuse koopia;
  • perearsti väljastatud vormikohase arstitõendi.

Vanema poolt esitatud kirjalik avaldus registreeritakse laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris. Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteasutuse järjekorda vanema kirjalikul avaldusel märgitud tähtajani. Kui vanem loobub lasteaiakohast saab selle järjekorras olev järgmine laps.

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus

Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты