Lasteaiast | Lasteaed POTSATAJA

Lasteaiast

Lasteaias on 11 rühma, nimelt 4 sõimerühma ja 7 aiarühma. 5 rühmas on mänguruum koos magamisruumiga, teised 6 rühma on ühetoalised. Kõik aiarühmad on osalise keelekümbluse rühmad. Sõimerühmades töötab üks õpetaja ja kaks õpetajaabi, aiarühmades aga kaks õpetajat ja üks õpetajaabi.
Lasteaia asukohta võib pidada küllaltki soodsaks: lasteaia maa-ala asub sõiduteedest ja maanteest kaugel, lasteaia lähedal asub staadion, lasteasutuse territooriumil on palju rohelust, 2017.aastal on paigaldatud uus piirdeaed ja välisvalgustus, tehti ka hubane parkla lasteaia juures vanemate mugavuseks ning lastele ohutuks liikumiseks lasteaeda ja lähedal asvuale Narva Soldino Gümnaasiumi, millega lasteaed Potsataja on loonud head koostöösuhted.
Lasteaias on kõik ruumid peale keldrikorrust varustatud internetiühenduse ja arvutitega. Lasteaial on olemas 2 SMART-tahvlit, digitaalsed projektorid, kiletamis- ja paljundusmasinad ning robotid (Blue bot, Bee bot, Ozobot, Probot, Dash robotid, Matatalab). Õpetajatel on võimalus kasutada arvutit ja teisi kaasaegseid tehnoloogilisi seadmeid oma töökohal ja lasteaia teistes ruumides (muusikasaalis ja eesti keele kabinetis) õppeprotsessi mitmekesistamiseks.
Lasteaias on 50 töötajat, kellest on 24 pedagoogi ning 26 tehnilist ja abistavat personali. Lasteaias töötavad logopeed, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Lasteasutuses on eraldi logopeedi kabinet, muusikasaal ja eraldi spordisaal.

Aadress: Tallinna mnt 50, 21005, Narva

Lahtioleku aeg: kl 6.30-18.30

Telefonid: direktor Svetlana Astahhova — 35 70007, õppealajuhataja Anne Helk — 35 49969, tervisehoiutöötaja — 35 49158

E-post: narva.lasteaedpotsataja@gmail.com

Meie moto: Kasvame tundma õppides, õpime mängides ning teeme seda armastuse ja hoolega!

Visioon

Narva Lasteaed Potsataja 2023.aastaks on tunnustatud, innovaatiline, multikultuuriline keelekümbluslasteasutus sisuküllase arengukeskkonnaga ja positiivse suhtumisega tervislikku eluviisi. Meie lasteaias on loodud tingimused lastele, nende vanematele ja töötajatele oma loomingulisuse avaldamiseks ja võimete realiseerimiseks. Laps oskab kasutada varemõpitud teadmisi elus, pedagoogid võtavad arvesse iga lapse individuaalsuse, tema valiku ja algatusvõime.

Missioon

Lasteaia pädeva ja motiveeritud kollektiivi poolt on loodud tingimused laste igakülgse arengu jaoks, kus iga laps valmistub ette õpetajate toetusega edukaks õppimiseks järgmises haridusastmes mängides, uurides ja vaadeldes, õpib tundma maailma.

Põhiväärtused

P  — paindlikkus
O  — optimism
T  — tugev meeskonnatöö  ja tulemuslikkus
S  — sõbralikkus
 — avatus  uuendustele
T  — terviseedendus
A  — arenguvõimelisus
 — järjepidevus
– avalikkus

wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты