Terviseedendus | Lasteaed POTSATAJA

Terviseedendus

Laste terviseedendus

Lasteaed on lapsevanema kõrval lapse tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus on võimalik õpetada tulevasi täiskasvanuid juba maast madalast väärtustama tervist ja tervislikku eluviisi.

Tervisliku eluviisi kujundamine.
• Lapsed saavad lasteaiast baasteadmised tervisest, mis aitab neil edaspidi hoida nii enda kui ka teiste tervist kui asendamatut väärtust ja täisväärtusliku elu eeltingimust.
• Koostatakse tervisekasvatuse õppekava, millesse planeeritud tegevused on integreeritud erinevatesse lastega tehtavatesse tegevustesse ja hõlmavad erinevaid tervise valdkondi.

Kehalise aktiivsuse edendamine, turvalisus
• Luuakse eeldused ja tingimused igakülgseks kehaliseks tegevuseks, et soodustada ja tagada laste eakohane psühhomotoorne, sotsiaalne ja tunnetuslik areng.
• Kehalise aktiivsuse edendamisest võtab osa kogu lasteasutuse personal ja kaasab sellesse lapsevanemaid ning teisi võimalikke koostööpartnereid paikkonnast.
• Lastel ja vanematel on huvi, teadmised ja oskused liikumise tähtsusest ja võimalustest.
• Kehalise tegevuse käigus tagatakse igakülgne turvalisus, vältimaks traumasid.

Liikumisõpetaja ürituste kava lastele 2023-2024õ.a.

Kuu Nimetus Osalejad Toimumiskoht
September Euroopa SPORDINÄDAL Lapsed 5-7 a. Mänguväljak
Vanemate laste diagnoseerimine kuu vältel Lapsed 5-7 a. Mänguväljak
Oktoober Ujula Noorus SPA Lapsed 5-7 a. Ujula
Lõbusad stardid Lapsed 5-7 a. Spordisaal
November Pereklubi. Sport — integreeritud tegevus koos vanemate ja rühmaõpetajaga. Lapsed 3-4 a. Spordisaal
Detsember Võistlused: «Tere lumi». Lapsed 5-7 a. Spordisaal
Jaanuar Lõbus talv. Matkamine Lapsed 6-7 a. Spordimine mänguväljakul — õues.
Veebruar Ujula Noorus SPA Ujula
Üritus «Olgem sõbrad» Ühisüritus koos lasteaia Kirsike Spordisaal
Märts Pereklubi. Sport — integreeritud tegevus koos vanemate ja rühmaõpetajaga. Lapsed 3-4a. Spordisaal
Aprill Võimlemise päev Lapsed 5-7 a. Spordikeskus, Rakvere 22-d
Lauatennis Lapsed 5-7 a. Puskini- 25

Mai
Vanemate laste diagnoseerimine kuu vältel. Lapsed 5-7 a. Staadion
Matkamine Lapsed 5-7 a. Narva-Jõesuu
Ujula Noorus SPA Lapsed 5-7 a. Ujula
Teatejooks – Soldina linnaosas olevate lasteaedade ühine spordiüritus Lapsed 5-7 a. Staadion
Juuni Lastekaistepäeva linnaüritusteks ettevalmistamine ja nende korraldamine Osalejad — 20 last lasteaiast. Vaatajad – ülejäänud lasteaialastest.
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты