Terviseedendus | Lasteaed POTSATAJA

Terviseedendus

Laste terviseedendus

Lasteaed on lapsevanema kõrval lapse tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks. Lasteaias väljenduvad seosed hariduse ja tervise vahel – hea tervisega laps mängib ja õpib hea meelega. Kodu kõrval on lasteaed see koht, kus arendatakse laste sotsiaalseid oskusi ning kus on võimalik õpetada tulevasi täiskasvanuid juba maast madalast väärtustama tervist ja tervislikku eluviisi.

Tervisliku eluviisi kujundamine.
• Lapsed saavad lasteaiast baasteadmised tervisest, mis aitab neil edaspidi hoida nii enda kui ka teiste tervist kui asendamatut väärtust ja täisväärtusliku elu eeltingimust.
• Koostatakse tervisekasvatuse õppekava, millesse planeeritud tegevused on integreeritud erinevatesse lastega tehtavatesse tegevustesse ja hõlmavad erinevaid tervise valdkondi.

Kehalise aktiivsuse edendamine, turvalisus
• Luuakse eeldused ja tingimused igakülgseks kehaliseks tegevuseks, et soodustada ja tagada laste eakohane psühhomotoorne, sotsiaalne ja tunnetuslik areng.
• Kehalise aktiivsuse edendamisest võtab osa kogu lasteasutuse personal ja kaasab sellesse lapsevanemaid ning teisi võimalikke koostööpartnereid paikkonnast.
• Lastel ja vanematel on huvi, teadmised ja oskused liikumise tähtsusest ja võimalustest.
• Kehalise tegevuse käigus tagatakse igakülgne turvalisus, vältimaks traumasid.

Liikumisõpetaja ürituste kava lastele 2021-2022

Kuu

Ürituse nimetus

Osalejaid

Toimumiskoht

September Spordinädal 2020. Meie lasteaed osaleb Euroopa SPORDINÄDALas Lapsed 5-7 a.
Lastekaistepäeva innaüritusteks ettevalmistamine ja nende korraldamine. “Lapsepõlve vikerkaar” Osalejad — 10 last lasteaiast. Vaatajat – ülejäänud lasteaialastest. Staadion «Kreenholmi»
Oktoober Lõbusad stardid Lapsed 5-7 a. Spordihall
Vanemate laste diagnoseerimine kuu vältel. Lapsed 5-7 a. Mänguväljak
November Ujula Lapsed 5-7 a. Ujula
Pereklubi. Sport — integreeritud tegevus koos vanemate ja rühmaõpetajaga. Lapsed 3-4 a. Spordihall
Detsember Võistlused: «Tere lumi». Lapsed 5-7 a. Spordihall
Jaanuar Lõbus talv. Lapsed 6-7 a. Spordimine mänguväljakul — õues.
Veebruar «Olgem sõbrad» Ühisüritus koos lasteaia Kirsike. Spordihall.
Pereklubi. Sport — integreeritud tegevus koos vanemate ja rühmaõpetajaga. Lapsed 3-4 a. Spordihall
Märts Võimleja päev. Võimlemise päev. Lapsed 5-7 a. Rakvere 22-d
Aprill Lauatennis Lapsed 5-7 a. Puskini- 25
Vanemate laste diagnoseerimine kuu vältel. Lapsed 5-7 a. Staadion
Mai Matkamine Lapsed 5-7 a. (10 last) Narva-Jõesuu.
Ujula Lapsed 5-7 a. Ujula
Teatejooks – Soldina linnaosas olevate lasteaedade ühine spordiüritus Lapsed 5-7 a. Staadion
Juuni Lastekaistepäeva innaüritusteks ettevalmistamine ja nende korraldamine. “Lapsepõlve vikerkaar” Osalejad — 10 last lasteaiast. Vaatajat – ülejäänud lasteaialastest. Staadion «Kreenholmi»
wordpress темы, новые. windows FAQ. Drupal сайты